Contact us


Brzeźno is located in Prusice commune, 30 km north of Wrocław. The village lies on the regional road no. 342 from Wrocław to Strupina, and the local Prusice is crossed by national road no. 5 from Poznań to Wrocław.

Contact

 

Opening hours:


  • 800 - 1800
  • 800 - 2000
Administratorem danych osobowych jest GRADI Krzysztof Gradecki z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Olsztyńska 43-45, 51-423 Wrocław,
numer NIP: 895-001-83-49, numer REGON: 930266614.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres iod@palac-brzezno.pl lub na adres korespondencyjny:
Pałac Brzeźno, Brzeźno 1, 55-110 Prusice. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i obsłużenia Twojej prośby.
Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania.

Na każdym etapie przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań w celu skontaktowania się z Tobą.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.