FOOTGOLF

 

 ZASADY GRY

 1. Piłka musi się być kopnięta przy jednym zamachu. Przed kopnięciem stopy powinny być oddalone od piłki.
 2. Po kopnięciu należy poczekać, aż piłka całkowicie się zatrzyma. Nie jest dozwolone zatrzymanie piłki w trakcie jej toczenia się, również np. wskutek wiatru.
 3. Kolejność kopnięć zawodników jest ustalana na podstawie wyniku z poprzedniego dołka. Gracz z najlepszym wynikiem kopie jako pierwszy, kolejnym jest gracz, który był drugi itd.
 4. Piłka MUSI być grana z miejsca w którym leży. Niedozwolone jest dotykanie piłki lub przesunięcie jej z jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek: można oznaczyć miejsce i podnieść piłkę, gdy może ona utrudniać zagranie innemu graczowi w jakikolwiek sposób.
 5. Zawodnik najdalej od dołka jest pierwszym kopiącym piłkę.
 6. Jeśli piłka znajdzie się w przeszkodzie wodnej należy ją wyłowić lub zamienić na inną piłkę, następnie ustawić na suchym terenie dwa kroki od miejsca, w którym piłka wpadła do wody, równocześnie otrzymując jeden punkt karny. Istnieje również opcja ustawienia piłki w miejscu, z którego została kopnięta przed wpadnięciem do wody, również z jednym punktem karnym.
 7. Niezależnie od odległości od dołka, gra musi być zakończona uderzeniem piłki do dołka. Oddawanie piłki lub uderzenia przeciwnikowi, ze względu na położenie piłki w niewielkiej odległości od dołka, nie jest dozwolone.

Gra drużynowa

 1. Drużyna gra jedną piłką
 2. Ustalana jest kolejnosć uderzeń. Zawodnik nr 1 kopie piłke z tee, następnie gra gracz nr 2 potem nr 3, aż do wbicia piłki do dołka.
 3. Następny dołek zaczyna zawodnik nr 2
 4. Wynik końcowy to wynik uderzeń uzyskanych przez drużynę. 

Gra indywidualna

 1. Każdy z graczy ma swoją piłkę
 2. Na 1 dołku gramy według wcześniej ustalonej kolejności, następne dołki według wyniku (patrz pkt. 3 ZASADY GRY)
 3. Wynik końcowy to wynik uzyskany na 6 dołkach przez każdego z graczy. 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku.

Więcej informacji pod numerem telefonu (+48) 71 312 59 77 lub adresem mailowym:  recepcja@palac-brzezno.pl